Τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για τον Σχεδιασμό - Αναπτυξιακό Προγραμματισμό Περιόδου 2014 - 2020, απέστειλε με επιστολή του προς τον Υφυπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΑ κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη και με κοινοποίηση προς τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Κρήτης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γ. Κουράκης.

Στην επιστολή του ο κ. Κουράκης προτείνει τη δημιουργία κοινής ομάδα εργασίας, με στελέχη της Περιφέρειας και της ΠΕΔ Κρήτης για τον από κοινού σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΔΕΚΑ αποφασιστικά βήματα, που θεωρούμε απαραίτητα για να υπάρξουν έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ¨Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014-2020¨ :

1. Να ολοκληρωθεί άμεσα ο Χωροταξικός Σχεδιασμός στο επίπεδο της Περιφέρειας, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου, και να προσαρμοστούν στη συνέχεια τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

2. Να προσδιοριστούν, με συμμετοχή και της ΠΕΔ, τα κριτήρια και ο χαρακτήρας των περιοχών, στις οποίες θα εφαρμοστούν Προγράμματα Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα (στο αστικό ή στον αγροτικό χώρο).

3. Να συμφωνηθεί σε θεσμικό επίπεδο με το ΥΠΕΚΑ, η απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης μελετών και προγραμμάτων ανάπλασης και αναβάθμισης του χώρου. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση, για κάθε έργο και παρέμβαση των Δήμων << ακόμη και όταν το υλοποιούν οι υπηρεσίες του >> απαιτείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή τουλάχιστον διαγωνισμός ιδεών, με συνέπεια να επιβαρύνονται τα έργα και χρονικά και οικονομικά.

4. Να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές NATURA, με δεδομένο ότι η περιφέρεια σε μεγάλο ποσοστό εντάσσεται σε περιοχές NATURA.

5. Να διασφαλιστούν άμεσα οι οικονομικοί πόροι, που θα επιτρέψουν στους Δήμους, να προετοιμάσουν Προγράμματα Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα.

6. Να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που εντοπίζονται στην προσπάθεια των Δήμων, να υλοποιήσουν δράσεις, που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια αλλά και στον Δημόσιο Χώρο.

7. Να απλουστευθούν οι διαδικασίες των ΣΔΙΤ ή και να προσδιοριστεί το πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων στο περιφερειακό επίπεδο, χωρίς μεσολάβηση του ΤΑΙΠΕΔ, με δεδομένη την ανάγκη, να συγκεντρωθούν, σε στοχευμένες παρεμβάσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι καθώς και η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

8. Να προσδιοριστεί άμεσα ο τρόπος συνεργασίας, Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων με τους Δήμους αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, έτσι ώστε να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν αποτελέσματα έρευνας αλλά και καινοτομίες, με βάση τις δυνατότητες και τις ιδιαιτέρες ανάγκες της κάθε επιμέρους χωρικής ενότητας έτσι ώστε να υπάρξουν οι νέες προσεγγίσεις της «έξυπνης εξειδίκευσης».

9. Να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαρκούς καταγραφής και παρακολούθησης των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών <<φτώχια, ανεργία, δαπάνες για ενέργεια κ.α.>>, που είναι τελείως απαραίτητο, με δεδομένα τα φαινόμενα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

10. Να κωδικοποιηθούν δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους περιοχών (πλημύρες, δασικές πυρκαγιές, διάβρωση εδαφών και ακτών κ.α.)

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θεωρούμε ότι πρέπει να συγκροτηθεί, τώρα που βρίσκεται σε διαδικασία ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, κοινή ομάδα εργασίας, με στελέχη της Περιφέρειας και της ΠΕΔ Κρήτης.