Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα, για να ετοιμαστεί η προσφυγή κατά της Λαϊκής Τράπεζας, καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας. Ο Σύνδεσμος προτρέπει τα μέλη του να παραδώσουν τα έγγραφα στο δικηγόρο που θα ετοιμάσει την προσφυγή στα δικαστήρια για διεκδίκηση της περιουσίας και των δικαιωμάτων τους από την τράπεζα.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα-μέλη του Συνδέσμου, ο τελευταίος αναφέρει ότι θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, πρόσφατο λογαριασμό δημόσιας ωφελείας κ.λπ. και οποιαδήποτε αλληλογραφία είχε ο καταθέτης με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.

Σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα πρέπει να παραδώσουν αντίγραφα πιστοποιητικών του νομικού προσώπου (ίδρυσης, μετόχων, διευθυντών), τελευταία τραπεζική κατάσταση των καταθέσεων και των υποχρεώσεων (σε περίπτωση συμψηφισμών), αντίγραφα συμβάσεων (εάν υπάρχουν) στις οποίες προνοείται δικαίωμα συμψηφισμού (σε περίπτωση συμψηφισμών) και οποιαδήποτε αλληλογραφία με την τράπεζα μετά τις 15 Μαρτίου 2013.in.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ