Το σημαντικότερο έργο για την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού, παίρνει σάρκα και οστά, ύστερα από δεκαετίες, μετά την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Ε.Μοιρών Δήμου Φαιστού. 

Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υπέγραψαν η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη, ως εκπρόσωπος του Δήμου Φαιστού φορέα υλοποίησης του έργου, ο κ. Κουλεντάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Φαιστού, Φαιστού και τα μέλη της κοινοπραξίας «ENVITEC A.E.- ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε» ως ανάδοχος του έργου.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαιστού κκ. Νικολιδάκης, Μανιαδάκης, Πρωτογεράκης, Φασομυτάκης, ο Πρόεδρος του ΔΣ Φαιστού κ. Δουλγεράκης, η Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Μοιρών κ. Πετράκη, τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Μοιρών κκ. Παπαδομανωλάκης και Ρηγάκης, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μοιρών κ. Γιρβαλάκης.

Έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη σύμβαση και ακολουθεί τις οδηγίες του φορέα επίβλεψης από τη στιγμή που εγκαθίσταται στο χώρο εργασιών. 

Η κατασκευή του έργου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων έρχεται ως συνέχεια των εργασιών που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Φαιστού και η ΔΕΥΑ Φαιστού και αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις Μοίρες, στα Καπαριανά και στους οικισμούς Γαλιά (έργο που εκτελείται), Πετροκεφαλίου (έργο προς δημοπράτηση) και Καστελίου(έργο υπό επαναδημοπράτηση) . 

Για την ιστορία, το μεγάλο αυτό έργο χρηματοδοτήθηκε επί θητείας του κ. Αρναουτάκη, ως Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο οποίος ενέκρινε τη σχετική πίστωση. Ένα έργο που «καρκινοβατούσε» τα τελευταία χρόνια, υλοποιείται επί Δημαρχίας της κ. Πετρακογιώργη. 

Η Δήμαρχος Φαιστού από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της έθεσε ως προτεραιότητα την υλοποίηση, επιτέλους, του μεγάλου αυτού έργου το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Για να φτάσουμε όμως ως την έναρξη υλοποίησης του έργου ως διαδικασία πέρασε αρκετά στάδια. 

Καταρχάς, ορίστηκε 8μελης επιτροπή ως αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποτελούμενη από τρείς μηχανικούς του Δήμου Φαιστού και ένα της ΔΕΥΑΦ, από εκπρόσωπο του συλλόγου εργοληπτών Δημοσίων έργων, από εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου και από εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα εταιρείες όπου έπειτα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και διαμάχες μεταξύ των εταιρειών οδηγούσαν σε ενστάσεις και δικαστήρια. Να σημειωθεί ότι ο όγκος των επιμέρους ενστάσεων, ήταν περίπου 140, που είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας πέντε από τις εννέα εταιρείες.

Τρείς εταιρείες προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα ενώ δυο αποχώρησαν εντελώς από τη διαδικασία. Με την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των τριών εταιρειών με αποτέλεσμα να μείνει στο τέλος της διαδικασίας μία εταιρεία. 

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαιστού με την υπ’ αριθμ. 20/2013 απόφαση της ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής που αφορούσε το τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού και κατοχύρωσε το αποτέλεσμα. 

 Η δημοτική αρχή μπορούσε να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με όλα τα εμπόδια επιτέλους να έχουν ξεπεραστεί. Η ανάδοχος εταιρεία που αναλαμβάνει, εν τέλει, το συγκεκριμένο έργο που τόσα χρόνια περίμενε η περιοχή είναι η κοινοπραξία «ENVITEC A.E.- ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε» με οικονομική προσφορά ποσού 2.851.239,67 € χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α.

Σε δήλωση της, η Δήμαρχος Φαιστού τόνισε πως η Δημοτική Αρχή επιδιώκει μέσα σε αυτό το τόσο δύσκολο περιβάλλον για την τοπική αυτοδιοίκηση, να αξιοποιεί με όσα μέσα διαθέτει την υλοποίηση έργων υποδομής που τόσο ανάγκη τα έχει ο τόπος μας, προχωρώντας τα έργα υποδομής που συνδέονται άμεσα με την προοπτική ανάπτυξης του τόπου μας. 

Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε σκληρά και υπεύθυνα, φτάνοντας στο σημείο να υπογράψουμε τη σύμβαση κατασκευής του βιολογικού των Μοιρών, του μεγαλύτερου έργου υποδομής για τη Δ.Ε Μοιρών, που μετά από χρόνια αρχίζει να υλοποιείται και το οποίο θα συμβάλει στον πολιτισμό της καθημερινότητας των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις των καιρών, λύνοντας με υπευθυνότητα τα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας.