Κατεδαφίστηκε σήμερα το πρωί τμήμα της μεγάλης αποθήκης στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στον αριθμό 65 στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου πόλης. Το πλάτος του δρόμου μετά την κατεδάφιση αυξήθηκε κατά 4 μέτρα. Θα ακολουθήσουν εργασίες διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωσης της οδού. 

Το τελικό εύρος του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο της Χριστομιχάλη Ξυλούρη που θα αποδοθεί στους οδηγούς θα φτάσει τα 16 μέτρα. 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης δήλωσε ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης και η πολεοδομική οργάνωση του Ηρακλείου είναι και παραμένουν στις προτεραιότητες του Δήμου, καθώς αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της».