Για την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» με την κατασκευή συγκεκριμένων έργων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί μελέτη και με την έγκριση σχετικών πιστώσεων, απαντούν μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Δένδιας αντίστοιχα.

Τα εν λόγω έργα θα βελτιώσουν σημαντικά την εμφάνιση τη λειτουργία αλλά κυρίως την ασφάλεια του αερολιμένα.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του, ο Υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης μέσω αξονικού τομογράφου των αποσκευών των αναχωρούντων: «οι συσκευές ανίχνευσης αποσκευών που είναι σήμερα εγκατεστημένες στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια των πτήσεων και πληρούν απολύτως τους όρους και τις προδιαγραφές των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι στον εν λόγω αερολιμένα διεξήχθη πρόσφατα επιθεώρηση ασφαλείας από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, η οποία κατέδειξε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις στον τομέα του ελέγχου ασφαλείας αποσκευών».

Όσον αφορά στην έγκριση πίστωσης για την επέκταση του ανατολικού τμήματος του ΚΑΗΚ, ο Υπουργός αναφέρει ότι: «η μελέτη που αφορά στην κατασκευή του έργου «Ανατολική Επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης» υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Μετά τις σχετικές παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της επέκτασης και τις απαιτήσεις του αερολιμένα, η εν λόγω μελέτη βρίσκεται ήδη στο στάδιο ολοκλήρωσης της οριστικής Μελέτης. Θα ακολουθήσει η εκπόνηση της Μελέτης εφαρμογής και η έγκρισή της, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση της, μόλις εγκριθεί η πίστωση».

Στο ερώτημα του κ. Λ. Αυγενάκη για την παραχώρηση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έκτασης περίπου 200 m2 προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία αίθουσας αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων Γενικής Αεροπορίας, επιχειρηματικών πτήσεων και πτήσεων V.I.P, ο κ. Κ. Χατζηδάκης απαντά ότι: «η μελέτη θα συμπεριληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων και Μελετών ΥΠΑ 2013, εφ’ όσον υπάρξει παραχώρηση από το ΓΕΑ», ενώ για την παραχώρηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, από 1ης Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου, εκάστου έτους, του πρώην στρατοπέδου ΜΟΜΑ για την στάθμευση τουριστικών λεωφορείων και Ι.Χ. οχημάτων, το ΓΕΣ γνωστοποίησε ότι δύναται να επανεξετάσει την κατ’ έτος δυνατότητα παραχώρησης του χώρου εφόσον εξοφληθούν τα οφειλόμενα προς τη Στρατιωτική Υπηρεσία μισθώματα, ύψους 4.733€, καταβάλλεται κατ’ έτος το αναλογούν μίσθωμα και κατασκευαστεί με μέριμνα της ΥΠΑ σε συνεργασία με την 5η Μεραρχία Κρητών κατάλληλη περίφραξη για την ασφάλεια του Στρατοπέδου.

Επιπλέον, για την αντικατάσταση Κέντρου Εκπομπής, «αναμένεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η έγκριση πίστωσης 73.800€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί».

Η αναδιαρρύθμιση της αίθουσας αφίξεων Extra Schengen, «εκτελείται και σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 13 Απριλίου 2013, ενώ η Αντικηροζινική προστασία πίστας «L», με κόστος 56.850€ συν ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις εγκριθεί η σχετική πίστωση που έχει ήδη ζητηθεί».

Ο Γενικός ελαιοχρωματισμός του κτιρίου Αεροσταθμού σύμφωνα με τη σύμβαση ολοκληρώθηκε την 18 Απριλίου 2013, ενώ σχετικά με το σύστημα ψύξης Α΄ και Β΄ φάσης του Κτιρίου και την μεταλλική κατασκευή του Πύργου Ελέγχου, όπως αναφέρει ο κ. Κ. Χατζηδάκης: «διατέθηκε μέρος των απαιτουμένων κονδυλίων και προέβη σε περαιτέρω ενέργειες επισκευών και αποκατάστασης της λειτουργίας τους. Η ολοκλήρωση της σχετικής χρηματοδότησης και συνεπώς των εργασιών αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα»

Όσον αφορά στην ενίσχυση με προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδιας απαντά ότι «για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών του αεροδρομίου, εκδόθηκε εντολή για σταδιακή ενίσχυση του ΑΤ Αερολιμένα Ηρακλείου με αστυνομικούς από άλλες Υπηρεσίες της χώρας και τριτοετείς δόκιμους αστυφύλακες».

Πέραν αυτών, επισημαίνει ότι «από 1η Ιουνίου έως τη λήξη της πρακτικής εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων ενισχύεται και η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου σταδιακά με τριτοετείς δόκιμους αστυφύλακες».