Η Α.Σ. ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ διοργανώνει ενημερωτική ΗΜΕΡΙΔΑ τηςΠράξης«ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ*»με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Απριλίου 2013
Τόπος Διεξαγωγής: ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων), Μακεδονίας 1
Ώρα έναρξης: 19:00

Πρόγραμμα:
18:45 Προσέλευση
19:00 Χαιρετισμοί
19:20 «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)», εισηγητές: Στράτος Μηλιδάκης, Εκπρόσωπος ΟΑΔΥΚ (Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης) & Ιωάννης Κουλιεράκης, Διαχειριστής Α.Σ. ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
19:50 «Θεσμικό Πλαίσιο & Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας», εισηγήτρια: Μιχελιουδάκη Κυριακή, Στέλεχος ΚΕΚΟ (Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία)
20:20 «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Ωδείο Μοσχάτου”. Μια καλή Πρακτική», εισηγητής: Μπιλίνης Χαράλαμπος, Μέλος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση)
20:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση

*Σκοπός της Πράξης είναι η συμβουλευτική, κατάρτιση, επιμόρφωση και υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια της εξέλιξης της Κοινωνικής Οικονομίας