Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 2013" που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Φορείς Πολιτισμού, το Σάββατο 27 Απριλίου 2013, στο Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», ώρα : 11.00, το Γυμνάσιο Βουκολιών θα παρουσιάσει εργασία με θέμα «Ο Ελληνικός Καβάφης», καθώς και τον Μαθητικό του τύπο «Ταξίδι στο κέντρο του σχολείου»

Παρουσίαση μελετών και εργασιών κριτικής της καβαφικής ποίησης , απαγγελία ποιημάτων , φωτογραφικό υλικό , ίσως και μικρές ταινίες Παρουσίαση άρθρων , παιχνιδιών ( ακροστιχίδας , σταυρολέξου , αινιγμάτων ) , ζωγραφιών , συνεντεύξεων , δηλ. εργασιών των μαθητών της Β’ τάξης .