Για τη διεύρυνση των κατηγοριών άνεργων επαγγελματιών που θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας, όταν τα έσοδα αυξηθούν, δεσμεύθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Τον υπουργό, συνάντησε αντιπροσωπεία του κλάδου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που συναντήθηκε με τον κ. Βρούτση προκειμένου να συζητήσουν μια σειρά από προβλήματα των επαγγελματιών που άπτονται της αρμοδιότητάς του υπουργείου Εργασίας, όπως είναι η ανεργία αλλά και η ασφάλιση.

Μιλώντας στο Capital.gr ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του υπουργού, παράλληλα με μια δυσάρεστη διαπίστωση: ότι τα χρήματα που έδωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για την κάλυψη των ανέργων και κατευθύνθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) «δεν πρόκειται να επιστραφούν».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και ο υπουργός Εργασίας απαντώντας στο αίτημα της διεύρυνσης των δικαιούχων του επιδόματος, παραδέχθηκε ότι ήδη το επίδομα δίδεται μόνο σε όσους έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους, γιατί τα χρήματα δεν επαρκούν, δεσμεύτηκε, ότι όταν τα χρήματα που παρακρατούνται από τους ελεύθερους επαγγελματίες αυξηθούν, θα επιτραπεί η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και σε άλλες κατηγορίες ανέργων επαγγελματιών.

Όσο για το θέμα της παρακράτησης υπέρ ανεργίας, η αντιπροσωπεία των διαμεσολαβούντων στην ασφαλιστική αγορά τόνισε ότι πρέπει να επιστραφούν τα ποσά που πήγαν για να καλύψουν ανάγκες του ΟΑΕΕ.

Να σημειωθεί ότι, οι επαγγελματίες καταβάλουν 10 ευρώ με κάθε εισφορά για να αποδοθούν στους δικαιούχους ανέργους και αντ’ αυτού τα χρήματα πηγαίνουν για την πληρωμή των συντάξεων. Ωστόσο ο Γιάννης Βρούτσης ήταν αρνητικός στην επιστροφή των ποσών που ήδη δόθηκαν στον ΟΑΕΕ.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η αντιπροσωπεία επέμενε στη θέση της ότι «τα χρήματα αυτά ανήκουν στους άνεργους επαγγελματίες και πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους».

Οι εκπρόσωποι του κλάδου των διαμεσολαβούντων έθεσαν στον κ. Βρούτση και το θέμα του «αποκλεισμού» τους από το Διοικητικό Συμβούλιο το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ).

Όπως είναι γνωστό το νεοϊδρυθέν ΝΠΔΔ αποτελεί μετεξέλιξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Δικαίου (ΤΕΑΙΤ), το οποίο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Και ενώ στο Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων συμμετείχε πάντοτε ένας εκπρόσωπος των Μεσιτών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Πρακτόρων, τον οποίον όριζαν από κοινού οι αντίστοιχες πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτών. Αυτό συνέβαινε διότι στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου μεταξύ άλλων υπάγονται:

• υποχρεωτικά άπαντα τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα στους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, στις Εταιρείες Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, στους Μεσίτες Ασφαλίσεων και στις Εταιρείες Μεσιτείας Ασφαλίσεων, στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, στους Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων κ.α., ήτοι το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις των επαγγελματιών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης!

• προαιρετικά όσοι κατά το νόμο ασκούν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα, του Μεσίτη Ασφαλίσεων, του Ασφαλιστικού Συμβούλου, του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων κ.α., ήτοι το σύνολο των επαγγελματιών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης!

Οι μεσολαβητές ζήτησαν από τον κ. Βρούτση τη συμμετοχή τους στο ΔΣ του νέου ΝΠΙΔ, καθώς η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση εμπλέκεται στην εν γένει λειτουργία του Ταμείου και με τις δύο καθοριστικές ιδιότητες, τόσο του εργοδότη όσο και του ασφαλισμένου, και έλαβαν σύμφωνα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου τη διαβεβαίωση ότι το θέμα θα λυθεί άμεσα.capital.gr