Αύριο Πέμπτη 25.04.2013 και ώρα 10.00 πμ θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΟΑΝΑΚ προκειμένου να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τον Ισολογισμό έτους 2012, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την συγχώνευση ΟΑΝΑΚ - ΟΑΔΥΚ.

Σύμφωνα με τον Ν. 4138/2013, η δημιουργία του ΟΑΚ ΑΕ απαιτεί την υλοποίηση άμεσων ενεργειών από τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις, του ΟΑΝΑΚ και του ΟΑΔΥΚ, παρά τα πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα που θέτει ο Νόμος.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΟΑΝΑΚ παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα, εκφράζει την πεποίθηση του ότι με συντονισμένες ενέργειες και από τους δύο Οργανισμούς, η ολοκλήρωση της δημιουργίας του ΟΑΚ ΑΕ θα είναι γεγονός στις 19.06.2013.