Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 26 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι Χανίων , θα υπογραφεί « Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΜΑΙΧ του Δήμου Πλατανιά και του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης» .

Το πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται στην « Συνεργασία μεταξύ των παραπάνω Φορέων, στα Πλαίσια Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων και στην Υποβολή Κοινών Προτάσεων για Χρηματοδότηση από Κοινοτικά Κονδύλια»