Τα "φώτα" της ΔΕΔΙΣΑ στη διαχείριση των απορριμμάτων ζήτησε τουρκική αντιπροσωπεία. Συγκεκριμένα, χθες, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, κλιμάκιο του τουρκικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων στης περιφέρειας Βalikesir, αποτελούμενο από τον πρόεδρο του φορέα, δημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σκοπός της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν να ενημερωθεί για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων που υλοποιεί η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. και να λάβει τεχνογνωσία, προκειμένου να εφαρμόσοει αντίστοιχες πρακτικές στην Περιφέρειά της.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν στο πεδίο της Ανακύκλωσης, της Επεξεργασίας των Αποβλήτων και της Κομποστοποίησης.

Στη συνάντηση, συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία των Φορέων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα διαχρονικά προβλήματα που υφίστανται  στην περιοχή ευθύνης τους.