Δικαίωση βρήκε οικογένεια αγροτών , με απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστελλίου Ηρακλείου Κρήτης, όπου "κούρεψε" επαγγελματικό δάνειο κατά 80%.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για αγροτική οικογένεια πολυτέκνων, σύζυγοι 62 και 58 ετών αντίστοιχα με τέσσερα παιδιά ενήλικα, εκ των οποίων το ένα είναι προστατευόμενο μέλος λόγω σπουδών σε ΤΕΙ του Ηρακλείου και για χρέος 101.810 Ευρώ που ενέχονται ως εγγυητές , σε επαγγελματικό δάνειο του γιου τους σε μία Τράπεζα.

Η οικογένεια, νοιώθοντας πίεση από την πιστώτρια Τράπεζα και αδυναμία πληρωμής του επαγγελματικού δανείου του γιού τους καθώς ενέχονται και οι δύο ως εγγυητές , κατέφυγαν κατά μόνας και από κοινού στον ν.Κατσέλη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι αγροτών ,ο σύζυγος είναι συντ/χος του Ο.Γ.Α με μηνιαία σύνταξη 366,83 το μήνα, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία διαθέτει ο ίδιος είναι μία μονοκατοικία 83τ.μ εμπορικής αξίας 35.000 Ευρώ ,η οποία ζητήθηκε η εξαίρεση της από την ρευστοποίηση , ως πρώτη και μοναδική κατοικία. 

Διαθέτει ακόμα μία αποθήκη 12 τ.μ ,διαθέτει 15 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 20.700 τ.μ διαθέτει και ένα μίσθωμα 300 Ευρώ από ενοίκιο αγροτεμαχίων.

Η δε σύζυγος εργάζεται ως αγρότισσα, διαθέτει ένα διαμέρισμα 55τ.μ το οποίο έχει παραχωρήσει άτυπα στο γιο της επίσης διαθέτει 5 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ.

Παρά την ένσταση της αντιδίκου Τράπεζας, περί εμπορικής δραστηριότητας των εγγυητών, αυτό πανηγυρικά απερρίφθη ως αβάσιμος από το δικαστήριο, καθώς και οι δυο γονείς αγρότες όντος παρείχαν εγγύηση για την χρηματοδότηση της εμπορικής δραστηριότητας του υιού τους.

Συμπερασματικά επί των παραπάνω και σύμφωνα με την απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστελίου Ηρακλείου Κρήτης, καλούνται οι εγγυητές γονείς στο επαγγελματικό δάνειο του γιου τους ύψους 101.810,22 Ευρώ

1)Να εξαιρέσουν από την ρευστοποίηση και τις δύο κατοικίες

2)Να εξαιρέσουν από την ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων

3)Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε για την διάσωση της πρώτης κατοικίας να προβούν σε μηνιαίες καταβολές 50% της Εμπορικής αξίας της κατοικίας δηλ. να καταβάλουν το ποσό 17.500 Ευρώ σε μηνιαίες δόσεις σε 7 έτη

4) Να πληρώσουν επί μία τετραετία 50 Ευρώ έκαστος να καταβάλουν επί μία τετραετία 50Ευρώ Χ 48 μήνες;= συνολικά 4800 Ευρώ για το χρέος τους

Συνολικά θα πληρώσουν 17.500+ 4.000 =21.500 Ευρώ από τις 101.810,22 δηλ. το χρέος τους "κουρεύτηκε " κατά 80.310,22 Ευρώ ήτοι περίπου 80%