Σχετικά με το Πρόγραμμα διάθεσης, επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γάλακτος στα σχολεία, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενημερώνει τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, τις Επιχειρήσεις Γάλακτος και τους Διακινητές Γάλακτος ότι:

Έχει ορισθεί ως καταληκτική προθεσμία για υποβολή αιτήσεων έγκρισης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διάθεση επιδοτούμενου γάλακτος στα σχολεία, η 31η Μαΐου 2013.