Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5,παρ.7 του Ν.4039/12 απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία, ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις, ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους. 

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 21 του ίδιου Νόμου ύψους 300 ευρώ. Η υπηρεσία μας προτίθεται να προχωρήσει σε σχετικούς ελέγχους."