Συνάντηση μεταξύ της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δέσποινας Συγγελάκη, του προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ κ. Καλλέργου Βουλγαράκη και των υπολοίπων φορέων που συγκροτούν το Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξεύρεση λύσης για τη μεταφορά των πολιτών που έχουν υπαχθεί και λαμβάνουν φροντίδα από τις Κοινωνικές Δομές του Λαχανόκηπου και της Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων που βρίσκονται στον Καρτερό και τη Νέα Αλικαρνασσό αντίστοιχα. 

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να χορηγηθούν δωρεάν κάρτες μεταφοράς με το λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ που καλύπτει το δρομολόγιο Γιόφυρος-Πρασσά-Γιόφυρος με δύο δρομολόγια ημερησίως με αναχώρηση από το Γιόφυρο 07:30 το πρωί και 16:30 από την 1η Μαΐου. 

Δικαιούχοι των καρτών είναι οι ενταγμένοι στη Δομή του Λαχανόκηπου και της Δομής Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων που λειτουργούν στα πλαίσια του προγράμματος Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας που υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ με τη σύμπραξη των: Δήμου Ηρακλείου, Ζωοδόχου Πηγής, Συλλόγου Τριτέκνων, Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, ΚΕΘΕΑ και Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. 

Το πρόγραμμα της Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου υλοποιείται στα πλαίσια του Δικτύου Δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας και έχουν δημιουργηθεί 6 επιμέρους Δομές που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι δομές αυτές είναι: α)Συσσίτιο, β) Κοινωνικό Παντοπωλείο, γ) Κοινωνικό Φαρμακείο, δ) Λαχανόκηπος, ε) Ημερήσια Φροντίδα Αστέγων και στ) Τράπεζα Χρόνου.