Αύξηση του ωραρίου κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως από το επόμενο σχολικό έτος για όλους τους καθηγητές γυμνασίων και λυκείων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατίθεται εντός της ημέρας στη Βουλή.

Σύμφωνα με το Έθνος, οι ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ θα είναι 23 (από 21 που ισχύει σήμερα) εάν έχουν έως έξι χρόνια υπηρεσίας, 21 ώρες (από 19) αν έχουν από 6-12 χρόνια υπηρεσίας και 20 ώρες (αντί 18) για όσους έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας.

Οι ώρες διδασκαλίας των διευθυντών γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ορίζονται ως εξής: 10 όταν λειτουργούν με 3-5 τμήματα τάξεων, 9 ώρες όταν λειτουργούν με 6-9 τμήματα τάξεων, 7 όταν λειτουργούν με 10-12 τμήματα τάξεων και 5 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων.

Οι υποδιευθυντές των σχολείων αυτών θα διδάσκουν 16 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι υπεύθυνοι εργαστηρίων 20.

Οι εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 θα διδάσκουν 24 ώρες αν έχουν έως 7 έτη υπηρεσίας, 21 εάν έχουν 7 ώς 13 έτη υπηρεσίας και 20 εάν έχουν πάνω από 13 έτη υπηρεσίας.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση στις αποδοχές εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία και οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.


news247.gr