Το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνδιαλέξεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Ένωσής Αξιωματικών Αστυνομίας, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός έργου έτους 2012.

2. Ισολογισμός Ένωσης.

3. Πορεία θεσμικών, Ασφαλιστικών, οικονομικών & υπηρεσιακών (Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών) θεμάτων.

4. Ειδικότερα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Νήσου.

5. Οποιοδήποτε θέμα τεθεί από τους συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση.

Καλούνται τα μέλη της Ένωσής όπως παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση.