Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η λειτουργία του προγράμματος “Σχολή Γονέων” που πραγματοποιήθηκε και  φέτος από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) του Δήμου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτούργησαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα αφορούσε γονείς παιδιών βρεφικής -προσχολικής ηλικίας και η δεύτερη γονείς με παιδιά στην εφηβεία. 

Κάθε ομάδα  πραγματοποίησε  δέκα δίωρες  συναντήσεις κάθε Δευτέρα  απόγευμα 6:00 -8:00μμ στο  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στην οδό Επισκόπου Νικηφόρου 31 στην Παλιά Πόλη .

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη των γονέων, η ενημέρωση και η ενδυνάμωση τους  προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση τους στο δύσκολο ρόλο τους ως γονείς αλλά και να ενημερωθούν σωστά  γύρω από θέματα που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών τους, τις  σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών αλλά  και τις σχέσεις των συζύγων-γονέων  μεταξύ τους.

Tη Δευτέρα  24 Απριλίου, ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της δεύτερης ομάδας την οποία παρακολούθησαν γονείς παιδιών,  εφηβικής ηλικίας.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

·Η διαδικασία της ανάπτυξης (σε γνωστικό, συναισθηματικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο) κατά την εφηβική ηλικία.

·Η επικοινωνία  στην οικογένεια.

·Ο ρόλος των γονέων δράση-αντίδραση.

·Αυτοεκτίμηση, και τρόποι ενδυνάμωσης της τόσο στα παιδιά όσο και στο ρόλο των  γονέων.

·Συναισθήματα, ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.

·Προβλήματα συμπεριφοράς, αντιμετώπιση  των αρνητικών συμπεριφορών. Διαχείριση θυμού κατά την εφηβεία.

·Ενημέρωση για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

·Το διαδίκτυο και η ασφαλής χρήση του από τους εφήβους.

·Εξαρτήσεις στην εφηβεία.

Οι ομάδες δούλεψαν με βιωματικό τρόπο. Τα μέλη τους είχαν τη δυνατότητα συζήτησης  και  ανταλλαγής εμπειριών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, (παίξιμο ρόλων ), από την έκφραση των συναισθημάτων τους καθώς και την   ανίχνευση των  αναγκών τους.

Υπεύθυνη των ομάδων είναι η κ. Μαλανδράκη Κατερίνα Ψυχολόγος στον ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων . Το πρόγραμμα πρόκειται να συνεχιστεί και κατά την διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς προκειμένου να καλυφθούν τα διαρκή αιτήματα των γονέων που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.