Με αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας και με υποχρεωτικές μεταθέσεις δασκάλων και καθηγητών, οι οποίοι εργάζονται λιγότερες ώρες από τις υποχρεωτικές, θα καλυφθούν τα κενά λόγω των μειωμένων προσλήψεων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες στα σχολεία και να προχωρήσει σε ανακατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού για να μην υπάρξουν προβλήματα από το νέο σχολικό έτος.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική θεώρηση βρίσκεται το διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις δασκάλων και καθηγητών. Η λειτουργία των σχολείων εξασφαλίζεται με μετακινήσεις από τις σημερινές υπηρεσιακές θέσεις λόγω των μηδενικών προσλήψεων

Συγκεκριμένα: Σε υποχρεωτικές μεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθμοι και δεν συμπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Αυτό προβλέπει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, το οποίο ήδη στάλθηκε στο ΣτΕ για επεξεργασία.

Όπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή, από το επόμενο σχολικό έτος αυξάνεται κατά δύο ώρες την εβδομάδα, 8 ώρες το μήνα, το ωράριο των δασκάλων και καθηγητών.

Υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιφέρειας, όπου υπάρχουν οργανικά κενά υποβάλλοντας δήλωση προτίμησης έως τρία σχολεία και αφού υποβάλουν δήλωση συναίνεσης εντός τριών ημερών από την έκδοση των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων. Σε περίπτωση που δεν συναινέσουν γραπτώς για μεταθέσεις στην ίδια περιφέρεια τότε θα κατατάσσονται στους πινάκες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Έτσι υπάρχει η πιθανότητα να μετατεθούν σε σχολεία που βρίσκονται σε άλλες περιφέρειες, πολύ πιο μακρυά από τον σημερινό τόπο εργασίας τους.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν κυρωθεί οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης.

iefimerida.gr