Θετικός είναι ο απολογισμός της φετινής διοργάνωσης του Ρεθυμνιώτικου καρναβαλιού. Οι εκδηλώσεις ενός ολόκληρου μήνα συνεχών , έφτασαν το τελικό ποσό των 65.000 ευρώ.

Απ’ αυτό, τα 32.000 ευρώ ήταν το κόστος του ήχου των εκδηλώσεων και το υπόλοιπο ποσό αφορά σε εκτυπώσεις, τεχνικές υποδομές, προβολή, ασφάλειες κλπ.

Το παραπάνω ποσό καταλήγει στο τελικό ποσό κόστους 31.734 ευρώ αφού αφαιρεθούν οι χορηγίες σε μετρητά που άγγιξαν το ποσό των 33.400 ευρώ και θα καλυφθεί από το Δήμο μέσω της ΚΕΔΗΡ.

Η κίνηση ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ με τη συνεισφορά των ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ έδωσε με τη πρώτη επικοινωνία το ποσό των 11.325 ευρω και συνεχίζεται στη διάρκεια όλου του χρόνου.

Αμέσως μετά το Πάσχα οι ομάδες είσπραξης θα επικοινωνήσουν προσωπικά ξανά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς.

Όπως αναφέρθηκε από την οργανωτική επιτροπή, το κατόρθωμα του εξαιρετικού αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατόν κόστος ήταν αποτέλεσμα της προσφοράς όλης της κοινωνίας – υπόδειγμα συνεργασίας και σύμπραξης.