Απόφαση-σταθμό εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ακράτας, βάσει της οποίας κουρεύεται το 76% του χρέους υπερχρεωμένης δανειολήπτριας που ανερχόταν σε 401.000 ευρώ εκ των οποίων μόνο το ποσό των 80.000 ευρώ αντιστοιχούσε σε στεγαστικά δάνεια και το υπόλοιπο ποσό σε καταναλωτικά.

Η δανειολήπτρια, οφειλέτρια 11 τραπεζών, χήρα από 30ετίας ηλικίας 62 ετών, μητέρα δύο τέκνων τα οποία μεγάλωσε μόνη της και η οποία υπέστη πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο, κάθε στιγμή εδέχετο τηλεφώνημα από εισπρακτική εταιρεία, διαθέτει μηνιαία σύνταξη 2.010 ευρώ, ενώ το κόστος διαβίωσης της ανέρχεται σε 1.100 ευρώ.

Η οφειλέτρια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της περικοπής του ποσού της σύνταξης της, της αύξησης των φόρων, της ασθενείας της και της αύξησης του κόστους ζωής της ευρέθηκε χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων, τις οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούσε.

Η υπόθεση συζητήθηκε από το Ειρηνοδικείο Ακράτας, όπου κατέθεσαν εκτός της δανειολήπτριας ενστάσεις και προτάσεις και οι 11 εκπρόσωποι των τραπεζών.

Τελικά η απόφαση, εκτιμώντας το πλήθος των αποδεικτικών εγγράφων και στοιχείων και καταθέσεων, διέγραψε χρέος ύψους 306.000 ευρώ ενώ επιβάλλει στην δανειολήπτρια να αποπληρώσει για την διάσωση των ακινήτων της και δη της α΄ κατοικίας της 68.000 ευρώ με μηνιαίες καταβολές ποσού 354,16 ευρώ για 192 μήνες στην πιστώτρια τράπεζα, ενώ για όλες τις λοιπές οφειλές της επέβαλε στην δανειολήπτρια να καταβάλει μηνιαίως ποσό 545,83 ευρώ για 48 μήνες συμμέτρως κατανεμόμενο και όπως αυτό προσδιορίζεται για κάθε μία πιστώτρια τράπεζα και απαλλάσσει την δανειολήπτρια από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της.

Πηγή:thebest