Τη διαμαρτυρία της για τη νέα διάκριση των τάξεων του Λογιστή Φοροτεχνικού που προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος με επιστολή της προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Νότη Μηταράκη.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής :

«Σχετικά με διάταξη που αναφέρεται στην υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ.340/1998) του υπό κατάθεση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει νέα διάκριση των τάξεων των λογιστών φοροτεχνικών διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαξιωτική στάση που έχετε επιδείξει για τον επιστημονικό φορέα μας το Ο.Ε.Ε.
Η αποδιάρθρωση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού που επιδιώκεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταστρέφει προσπάθειες 50 χρόνων των Οικονομολόγων για την ορθή οργάνωση του εν λόγω επαγγελματικού κλάδου θέτοντας τις απαραίτητες προϋποθέτεις στην κατοχή συγκεκριμένων προσόντων και επαγγελματικής επάρκειας οριοθετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όσους το ασκούν.

Η οργάνωση του επαγγέλματος στηρίχθηκε στην ελευθερία πρόσβασης στο επάγγελμα, στην ανεμπόδιστη εξέλιξη με βάση τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας μας, την επαγγελματική εμπειρία και στο μη περιορισμό άσκησης του επαγγέλματος στο σύνολο της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή να αναλογιστείτε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται, αρνητικές επιπτώσεις που αναστατώνουν τις οικογένειες των λογιστών φοροτεχνών, αλλά ταυτόχρονα και τις αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Σας καλούμε να ανοίξετε οργανωμένο διάλογο με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ο οποίος θα οδηγήσει μετά από παραγωγική παράθεση θέσεων και απόψεων στις αναγκαίες τροποποιήσεις της οργάνωσης του επαγγέλματος, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος, τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στον πόλεμο κατά της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.

Έχει καταγραφεί στα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, η συμβολή των Λογιστών Φοροτεχνικών στην αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη φορολογική αναμόρφωση των δηλώσεων. Συμβολή που επέφερε 4,5 δις στα Δημόσια Ταμεία.
ΜΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ.»