Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ», η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» .

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

Το Έργο υλοποιείται εντός γεωγραφικών ορίων των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η πράξη αυτή αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων. Άνεργοι - εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων, αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης, που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου.

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο:

• Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.

• Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων 100 ωφελούμενων της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ( με αιχμή την Κοινωνική Οικονομία).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Μελέτες:

• Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

• Μελέτη εντοπισμού και αξιοποίησης τοπικών και αγροτοδιατροφικών προϊόντων με σκοπό την τυποποίηση και προώθηση τους από φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε συνεδρίες ατομικές και ομαδικές.

Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΛΙ, ΛΑΔΙ, ΚΡΑΣΙ ΚΛΠ)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Εξειδικευμένη επιμόρφωση στα εξής αντικείμενα:

1. Εξειδικευμένη επιμόρφωση στην παραγωγή και τυποποίηση Αλόη Βέρα (ALOE VERA) στην περιοχή παρέμβασης

2. Εξειδικευμένη επιμόρφωση στις νέες δυναμικές καλλιέργειες

Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης

Δικτύωση: με σκοπό τη δημιουργία διασυνδέσεων και συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα λειτουργίσουν πολλαπλασιαστικά για την στήριξη των ωφελουμένων.

Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης με βασικό στόχο την προβολή των δράσεων της πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης.

ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

100 Άτομα (75 άνεργοι, 20 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, 5 νέοι επιστήμονες)
Από τα 100 ωφελούμενα άτομα τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 20% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΔΟΣ» απαρτίζεται από δώδεκα (12) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης».

Μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΔΟΣ» είναι οι παρακάτω φορείς:

1. Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης - «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης» (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)

2. Δήμος Μαλεβιζίου

3. Δήμος Φαιστού

4. Δήμος Γόρτυνας

5. Επιμελητήριο Ηρακλείου

6. ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

7. Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου

8. Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

9. ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική

10. ΚΕΚ «ΑΝΕΛΙΞΙΣ»

11. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ

12. ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.koinopolitia.gr www.as-proodos.gr

Καθώς και στα σημεία:

• Δήμος Γόρτυνας – Παραλαβή αιτήσεων: 9.00-14.00
1. Δημαρχείο, Αγ. Δέκα 2. Αγ. Βαρβάρα, ΚΕΠ Δήμου
τηλ.: 2892340360 τηλ. 2894340024
Υπεύθυνος: Σπυριδάκης Δημήτρης Υπεύθυνη: Μηνιαδάκη Μαρία

• Δήμος Φαιστού – Παραλαβή αιτήσεων: 10.00 – 13.00
Δημαρχείο, Μοίρες, Γραφείο Δημάρχου
τηλ.: 2892340240
Υπεύθυνη: Φούρναρη Χαρά

• Δήμος Μαλεβιζίου - Παραλαβή αιτήσεων: 10.00 – 13.00
Δημαρχείο, Γάζι, Γραφείο Προγραμματισμού
τηλ.: 2813400692
Υπεύθυνος: Γράψα Γεωργία


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 26/04/2013
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 21/05/2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΚΡΗΤΗΣ»
Γ.Καπετανάκη 75, 70100 Άνω Αρχάνες, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
Τηλ.: 2810- 752842, 2810751899
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.koinopolitia.gr , www.as-proodos.gr
κο Κυριακάκη Ζαχαρία