Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul), και της Germanos Telecom Bulgaria, στην Telenor, το Νορβηγικό Όμιλο Τηλεπικοινωνιών.

Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 717 εκατ. ευρώ (επιχειρησιακή αξία ) και θα προσαρμοσθεί ανάλογα με τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας και τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης κατά την ημέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Το τίμημα αυτό ισούται με 6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων2 για το 2013.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η πώληση της Globul στη Βουλγαρία αποτελεί την ολοκλήρωση μιας στοχευμένης και μακράς προσπάθειας, που μας επέτρεψε να επιτύχουμε ένα εξαιρετικά ελκυστικό τίμημα μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η συμφωνηθείσα αξία πώλησης βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος όλων των μετόχων σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και αβέβαιη περίοδο. Εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου ΟΤΕ και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Από τις αρχές του 2011 και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό μας κατά 2,3 δισ. ευρώ, πάνω από 50%».

Ο κ Τσαμάζ, πρόσθεσε: «Η κεφαλαιακή ενίσχυση μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη υποδομών επόμενης γενιάς και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις κύριες αγορές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Ευχαριστώ τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Globul για τη μέχρι σήμερα εξαιρετική πορεία της εταιρείας και την καλή συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ. Η εξαγορά από έναν οργανισμό με τις δυνατότητες της Telenor, και την ευρεία παρουσία στην περιοχή και άλλες μεγάλες αγορές, εξασφαλίζει στην Globul τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον».

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων μηνών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Citigroup.

Σχετικά με τη Globul

Η GLOBUL ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιούλιο του 2001. Με 4,5 εκατομμύρια πελάτες στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, η GLOBUL κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Βουλγαρίας, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται 3 πάροχοι. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας,mobile Internet και σταθερής τηλεφωνίας για όλες τις κατηγορίες πελατών. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της GLOBUL προσφέρει σχεδόν 100% πληθυσμιακή κάλυψη, ενώ το δίκτυο 3ης γενιάς της εταιρείας καλύπτει πάνω από 94% του πληθυσμού στη χώρα. Το 2012, τα έσοδα της GLOBUL ανήλθαν σε 377,6 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία EBITDA έφτασε τα 135,4 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 35,9%.

Σχετικά με την Telenor

Ο Όμιλος Telenor είναι διεθνής πάροχος υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, δεδομένων και media. Στην κινητή τηλεφωνία, δραστηριοποιείται σε 11 αγορές στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και την Ασία, ενώ διαθέτει μερίδιο 42,95% με δικαίωμα ψήφου (οικ. μερίδιο 33%) στην VimpelCom Ltd., η οποία δραστηριοποιείται σε 18 αγορές. Με έδρα τη Νορβηγία, ο Όμιλος Telenor είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, με 148 εκατομμύρια πελάτες (Q1 13), κύκλο εργασιών 102 δισ. NOK (2012) και 30.000 εργαζόμενους περίπου. Για περισσότερες πληροφορίες