Σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο και την καταβολή μισθών του πανεπιστημιακού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά, από το Υπουργείο Παιδείας εξεδόθη η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκταμιευτούν οι πρώτες δόσεις του προϋπολογισμού για τα δύο πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Αρεταίειο και Αιγινήτειο, και να μειωθούν τα λειτουργικά τους κόστη. Η έγκριση του προϋπολογισμού του 2011 έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αίτημα για πληρωμή των δεδουλευμένων των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2011 (Ιανουάριος-Απρίλιος), που αντιστοιχεί στο 28% του προϋπολογισμού τους.

Επίσης, έχει σταλεί έγγραφο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε η πληρωμή των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που υπηρετούν στα δύο Νοσοκομεία να γίνεται πλέον από τον γενικό προϋπολογισμό μελών ΔΕΠ του Υπουργείου Παιδείας. Αντιστοίχως, η πληρωμή των ειδικευόμενων γιατρών έχει ζητηθεί να γίνεται από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας».