Στη δωρεά διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες αλλά και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, προχωρεί ο δήμος Γόρτυνας, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την διανομή των τροφίμων, ο δήμος Γόρτυνας στοχεύει στην συνδρομή των δημοτών του που έχουν πραγματική ανάγκη καθώς έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Μάλιστα ο δήμος Γόρτυνας εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει τους δικαιούχους για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία θεσπίστηκαν βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων. Αναλυτικά τα κριτήρια είναι:
 
1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.
 
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως:
α. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700€.
β. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520€.
γ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400€.
δ. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280€.
ε. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
 
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είναι:

1.      Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2.      Άδεια Διαμονής σε ισχύ ( μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

3.      Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας  (έτους 2012).

4.      Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση(Αυτή δίδεται από το Δήμο)
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται 1/5/2013 έως 31/5/201, στο δημαρχείο Γόρτυνας, από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 15.30 το μεσημέρι.