Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνιτών Οδοποιϊας, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτικινήτων, ΔΕ Χειρηστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β', τάξης Δ'), ΔΕ Χειρηστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή, ομάδας Β', τάξης Γ').

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικόλαου, http://www.dimosagn.gr/.