Προκήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ανακοινώνει η ΔΟΥ Χανίων, με κατάθεση προσφορών μέχρι τις 10/05/13.

Συγκεκριμένα η προκύρυξη αναφέρει:

“Η Δ.Ο.Υ. (Α΄ - Β΄) ΧΑΝΙΩΝ - (Α΄ - Β΄ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ) ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων στην Δ.Ο.Υ.» και δέχεται προσφορές.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν προσφορές να προσέλθουν για αναλυτικές πληροφορίες στην Δ.Ο.Υ. Χανίων, στον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής κ. Λουράκη Εμμανουήλ, τηλέφωνο επικοινωνίας 28213-44760. Θα πρέπει να παραλάβουν τα  σχετικά έγγραφα 1062917/667 από 5/4/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, Τμήμα Ε και 40129871Δ31-Β από 29/03/2013 της Δ/νσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων ΗΥ Δ31, Τμήμα Β΄ που αναφέρουν τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους στην γραμματεία της Δ.Ο.Υ. (3ος Όροφος-Γραφείο 3) έως την  10-05-2013 και ώρα 12:00, τηλέφωνο επικοινωνίας 2821344705-6.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του προέδρου της επιτροπής την 10-05-2013 και ώρα 14:00".