Την τέταρτη τριμηνιαία έκθεσή της για την παροχή τεχνικής βοήθειας παρουσίασε τη Μ.Δευτέρα η Ομάδα Δράσης (Task Force) της Κομισιόν για την Ελλάδα.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το 2013 θεωρείται έτος «αποφασιστικής σημασίας» για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο του 2013 αναλήφθηκαν πολιτικές δεσμεύσεις για διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και με
προσπάθειες ώστε να αποφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος για τη χώρα.

«Ωστόσο», προστίθεται, «μετά από 5 έτη οικονομικής συρρίκνωσης, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση από τον γενικό πληθυσμό για αναστροφή στην οικονομική πορεία. Οι οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολες, με αύξηση της ανεργίας (27,2% τον Ιανουάριο 2013) και ευρεία δυσπραγία».

Αποστολή της Ομάδας Δράσης, τονίζεται, «είναι να στηρίξει την κυβέρνηση στην επίτευξη των στόχων αυτών μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής στήριξης για τη δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης, με σκοπό τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς και προσπαθειών ρύθμισης της τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας».

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων, επισημαίνεται στην έκθεση.

«Ειδικότερα, έχει σημειώσει πρόοδο στον σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης των ελληνικών υπουργείων και έχει ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν και να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Πρόοδος έχει σημειωθεί σε θεσμικό επίπεδο στη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης με την στήριξη της παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς ακόμη να διαπιστωθεί εάν οι
μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση τηςικανότητας του κράτους να εισπράττει φόρους», σημειώνεται.

Με την έγκριση της έκθεσης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος επίτροπος για τις Οικονομικές Νομισματικές Υποθέσεις, Όλι Ρεν, δήλωσε:

«Η Ομάδα Δράσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ελλάδας κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας των εις βάθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, ικανή να παράγει αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. Έχει γίνει ήδη σημαντικό έργο, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές και ο ελληνικός λαός τους τελευταίους μήνες».

Πολλές προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη δημόσια διοίκηση, σημειώνεται ότι «κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι ελληνικές αρχές έκαναν αποφασιστικά βήματα στην προετοιμασία υλοποίησης της εν λόγω μεταρρύθμισης».

Ωστόσο, προστίθεται, «πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν μελλοντικά πολλές προκλήσεις», όπως για παράδειγμα, «το νομικό πλαίσιο για τον διυπουργικό συντονισμό (βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης, ιδίως για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την
προετοιμασία των αναγκαίων διαπραγματεύσεων)», που εγκρίθηκε τον περασμένον Δεκέμβριο».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «η επιχειρησιακή εφαρμογή του συντονισμού δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και ότι «πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των φορέων του δημοσίου και να εγκριθούν
και να υλοποιηθούν προτάσεις μετασχηματισμού».

«Γενικά, οι ελληνικές αρχές καλούνται να συνεχίσουν ή να εντείνουν τις προσπάθειές τους, την προσήλωσή τους και τον ρυθμό υλοποίησης της εν λόγω μεταρρύθμισης. Το 2013 θεωρείται έτος αποφασιστικής σημασίας για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό της διοίκησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Καμπανάκι για τους κοινοτικούς πόρους

Στην έκθεση, επισημαίνεται ακόμα ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων, παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει σημειώσει η χώρα μας.

«Ο στόχος απορρόφησης στο μνημόνιο για το 2012 ήταν 3,73 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2012, η απορρόφηση ανήλθε σε 3,25 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 87,3% του στόχου.

Οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ανερχόμενες στο 101,8% του στόχου. Το αποτέλεσμα αυτό συγκρίνεται με το 57,8% του στόχου για το πρώτο εξάμηνο του έτους».

«Πολλά προγράμματα αντιμετωπίζουν κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων αυτόματης αποδέσμευσης», υπογραμμίζεται.

Βοήθεια σε τέσσερις τομείς

Στην έκθεση περιγράφεται η συνδρομή που παρέχουν η Ομάδα Δράσης, τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμοί και άλλοι ειδικοί φορείς ώστε να στηρίξουν την Ελλάδα κατά την εφαρμογή του συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Εδώ περιλαμβάνονται:

1) Η μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης: επανεξετάστηκε η οργάνωση των περισσοτέρων υπουργείων που αντιπροσωπεύουν προσωπικό 206.000 ατόμων περίπου.

Η επανεξέταση αυτή άνοιξε το δρόμο για την έγκριση προτάσεων από το ελληνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2012, υπό την αιγίδα του έλληνα πρωθυπουργού.

2) Παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων: τα έργα σε τέσσερεις αυτοκινητοδρόμους ξεκίνησαν ξανά μέσα στον Απρίλιο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των παραχωρησιούχων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και της οικονομικής βιωσιμότητας των έργων με βάση τη συμφωνία επανεκκίνησης. Ένα σχέδιο συμφωνίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο για έγκριση.

Η απόφαση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των έργων αναμένεται τον Ιούνιο.

3) Διευκόλυνση των εξαγωγών: τη λεπτομερή εξέταση των προτελωνειακών ελέγχων για δύο σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα (νωπά φρούτα και φέτα) ακολούθησε, σε σύντομο διάστημα, η θέσπιση νομοθεσίας για την καθιέρωση ορισμενων αρχικών μορφών απλούστευσης των ελέγχων και των μεθόδων εργασίας.

4) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών: η Ελλάδα, βάσει της τεχνικής συνδρομής που έλαβε για το σχεδιασμό της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εγκαινίασε πρόσφατα τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Εδώ περιλαμβάνεται μία τριετής εκστρατεία που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφεύγουν χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες και η δημιουργία κέντρων κατάρτισης διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.in.gr