Το καλοκαίρι του 2010 και μετά το τέλος του ανθελονοσιακού αγώνα, η Ελλάδα βίωσε τη μεγαλύτερη επιδημία νόσου μεταδιδόμενης από κουνούπια στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετώπισε την κρίση του Ιού του Δυτικού Νείλου, όπου τα κρούσματα υπερέβησαν τα 260, με τον συνολικό αριθμό θανάτων να ανέρχεται σε 34. Το καλοκαίρι του 2011, η νόσος εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές, καταγράφοντας 101 κρούσματα και οχτώ θανάτους σε 5 Περιφέρειες της χώρας. Φορέας της νόσου είναι το είδος Culex pipiens, το πλέον σύνηθες κουνούπι του αστικού χώρου.

Τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν ενδημικά κρούσματα ελονοσίας (το 2011 ανήλθαν σε 63), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν εντοπισμένα στην Περιφερειακή Ενότητα της Λακωνίας.

Η παρουσία πλέον σημαντικότατων πληθυσμών του Aedes albopictus στον Δήμο Αθη-ναίων και Θεσσαλονίκης, αλλά και αντίστοιχες καταγραφές σε άλλους δήμους της χώρας, κατέδειξε την εγκατάσταση και εξάπλωση του ξενικού αυτού είδους, γνωστού ως «Τίγρης της Ασίας», εν δυνάμει φορέα 24 αρμποιών και αντιστοίχου αριθμού νοσημάτων.

Είναι σαφές ότι εξάπλωση του Ιού του Δυτικού Νείλου πέραν της Κεντρικής Μακεδονί-ας, η εμφάνιση πολλών ενδημικών κρουσμάτων Ελονοσίας στην Λακωνία και η εγκατάσταση του Aedes albopictus (κουνούπι Τίγρης), επιβάλλουν την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και την επιδημιολογική παρακολούθηση, σαν κεντρικό άξονα των προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών.

Για τους ανωτέρω αναγραφόμενους λόγους η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ξεκίνησε (15-04-2013) πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών το οποίο περιλαμβάνει ψεκα-σμούς σε όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας μέχρι και το Νοέμβριο με στόχο την καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών αφενός στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύμφη - νύμφη) και αφετέρου στο τέλειο έντομο.