Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση με σκοπό να ενημερώσει και να διευκρινίσει τις αποφάσεις του Πολυνομοσχεδίου.

«Με το πολυνομοσχέδιο επιχειρείται μία ακόμα συντηρητική και υπό πολλές προϋποθέσεις τακτοποίηση των εκκρεμών λογαριασμών στις συνεχώς αυξανόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όμως με αβέβαιο αποτέλεσμα».

Ρύθμιση έως 48 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο

Χαρακτηριστικά ρύθμισης:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 50% για εφάπαξ καταβολή έως και την 30-6-2013,
β) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 40% για εξόφληση έως και 30-6-2014,
γ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 35% για εξόφληση έως και 30-6-2015
δ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 30% για εξόφληση έως και 30-6-2016
ε) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 25% για εξόφληση έως και 30-6-2017.

Η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία.

Ασφαλιστικές Εισφορές

• Εισάγεται ρύθμιση «αδυναμίας» δηλαδή για αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν δυσκολίες να πληρώσουν. Ισχύει για όλα τα Ταμεία πλην του ΝΑΤ.
• Η ρύθμιση είναι σε 12 δόσεις, από 50 €, με επιτόκιο 8%προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
• Η πληρωμή γίνεται με την αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού.
• Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα ενός μηνός και αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα εισπρακτικά μέτρα.
• Όπως και στη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, μπορείς να καθυστερήσεις μέχρι μία δόση.

Ρύθμιση «Νέας Αρχής» στις Ασφαλιστικές Εισφορές

• Κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές μαζί με τις προσαυξήσεις τους μέχρι 31-12-2012 και καταβολή τους σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:
- Μείωση 25% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2017.
- Μείωση 30% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2016.
- Μείωση 35% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2015.
- Μείωση 40% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 30-6-2014.
- Μείωση 50% των προσαυξήσεων αν γίνει εξόφληση μέχρι 1-7-2013.
• Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται αναλόγως του εισοδήματος αλλά δεν μπορεί να είναι κάτω των 50 €.
• Επιτρέπεται η καθυστέρηση μίας δόσης.
• Απαιτείται ενημερότητα από 1-1-2013. Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται με επιτόκιο 8%προσαυξημένο με το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
• Η πληρωμή γίνεται με την αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού.

«Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές εισάγεται μία νέα ρύθμιση «αδυναμίας», δηλαδή για αυτούς που οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ που θα πρέπει, άγνωστο πώς, να αποδεικνύουν ταυτόχρονα, ότι μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά έχουν δυσκολίες να πληρώσουν. Επιπλέον, μας προβληματίζει η διάταξη της τελευταίας στιγμής για οφειλές προς τα ταμεία, αφού προβλέπει σε περίπτωση επαρκών καταθέσεων η οφειλή να γίνεται άμεσα απαιτητή ακόμη και σε κατάσχεση των καταθέσεων.

Η ρύθμιση κατά τα άλλα θα γίνεται και πάλι σε 48 δόσεις, όμως με επιτόκιο 8,75%, ενώ θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα ενός μηνός και θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και τα εισπρακτικά μέτρα».

Η μορφή "κεφαλαιοποίησης" και ρύθμισης των οφειλών με τις προσαυξήσεις από την "Νέα Αρχή" και η καταβολή τους σε μηνιαίες δόσεις με κάποιες μικρές εκπτώσεις, απέχει πολύ από την πρόταση της ΕΣΕΕ για "κεφαλαιοποίηση" και "πάγωμα" των παλαιών ληξιπρόθεσμων εισφορών. (θέσεις που και ο Σύλλογός μας διεκδικούσε)

Αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα γίνεται δεκτή ακόμη και με την καταβολή 10 ευρώ. Ως προς το υπόλοιπο:

α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα.

Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης.

Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.

β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίστηκε.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση εκκαθαριστικής δήλωσης χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα.

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Εισάγεται υποχρεωτικός τόκος υπερημερίας για κάθε ληξιπρόθεσμη εμπορική συναλλαγή, όπως ισχύει στην αρχή του κάθε εξαμήνου.
• Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε ο τόκος οφείλεται 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου.
• Αν δεν υπάρχει συμφωνία εξόφλησης, τότε αυτή τεκμαίρεται στις 60 ημέρες.
Λαϊκές Αγορές
• Εισάγεται 3ετής διάρκεια των αδειών λαϊκών αγορών (τώρα είναι αόριστης διάρκειας).

• Διευκολύνεται η μεταβίβαση της άδειας σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης ασθένειας του δικαιούχου αλλά πάντα σε συγγενείς πρώτου βαθμού.

Πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία που με την καθολική και τεκμηριωμένη αντίθεσή της Ε.Σ.Ε.Ε., των ομοσπονδιών και της πλειοψηφίας των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας με το άνοιγμα των 52 Κυριακών, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, όπως και η μερική διευθέτηση των αδειών των Λαϊκών Αγορών.

Τελειώνοντας ο Εμπορικός Σύλλογος και οι μικρομεσαίοι της αγοράς πιστεύουμε ότι ο "οδικός χάρτης" των ρυθμίσεων που φέρνουν οι διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή χρειάζεται περαιτέρω διορθώσεις, το επείγον, το κατεπείγον και οι Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Σαββατοκύριακου χρειάζονται βελτιώσεις και όσο νωρίτερα γίνει κατανοητό, τόσο περισσότερους συνάδελφους θα αφορά γιατί εμείς πιστεύουμε ότι οι όποιες αποφάσεις της Κυβέρνησης «πρέπει να βλέπουν μακριά» και να χωρούν όσο γίνεται περισσότερους.


Υ.Γ. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας στην σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου www.emporio-rethymno.gr και στην σελίδα μας στο facebook : Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου