Τη δυνατότητα να λαμβάνουν μικροδάνεια έως 10.000ευρώ από τις τράπεζες χωρίς να απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις θα έχουν στο προσεχές μέλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα εξετάζουν την παρούσα περίοδο τροποποιήσεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθούν οι επιλογές μικροχρηματοδότησης των επιχειρήσεων τόσο μέσω τραπεζών, όσο και μέσω μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Ομάδα Δράσης θεωρεί ότι δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, το δυναμικό ανάπτυξης ιδρυμάτων μικροπιστώσεων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδειχτεί ελκυστική εναλλακτική λύση αντί των τραπεζικών δανείων. Ήδη η Task Force έχει λάβει από τον Ιανουάριο του 2013 έκθεση της γαλλικής ADIE International σχετικά με το δυναμικό ανάπτυξης της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα, ενώ διερευνά και τη δρομολόγηση πιλοτικού έργου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρινόμενη στο αίτημα της ΕΕ έχει επιδιώξει τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής από αρμόδια υπουργεία για να προετοιμάσει το νομικό, εποπτικό και θεσμικό πλαίσιο της μικροχρηματοδότησης και η Ομάδα Δράσης οργανώνει την παροχή τεχνικής βοήθειας για τον εντοπισμό των προπαρασκευαστικών δράσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το θέμα έχουν βολιδοσκοπηθεί και μεγάλες τράπεζες, οι οποίες μάλιστα προσεγγίζουν καταρχήν θετικά το εγχείρημα.


in.gr