Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τραπεζών και των εποπτικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του ξεπλύματος μαύρους χρήματος θα εγκαταστήσει στο ΣΔΟΕ έως το Σεπτέμβριο το υπουργείο Οικονομικών.

Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών, όπως θα λέγεται το σχετικό σύστημα, θα θεσμοθετηθεί με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Μέσω του συστήματος αυτού θα ανταλλάσσονται συγκεκριμένα στοιχεία καταθετών που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες και οι φοροελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών δεν θα περιέλθουν όλα α στοιχεία των καταθετών, αλλά μόνο των προσώπων που ελέγχονται για έκνομες ενέργειες.

Με βάση τις διαδικασίες που εφαρμόζονται τώρα, για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερων των έξι μηνών.


in.gr