Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΑΝΑΚ:

"O Σύλλογος Εργαζομένων του ΟΑΝΑΚ, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για πληρέστερη ενημέρωση επί των ενεργειών των Δ.Σ. ΟΑΝΑΚ – ΟΑΔΥΚ, ώστε να ολοκληρωθεί η δημιουργία του ΟΑΚ ΑΕ, συναντήθηκε με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΟΑΔΥΚ, στο Ρέθυμνο την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 13:00 μμ.

Έχοντας πλήρη γνώση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς και των επιπτώσεων στους εργαζόμενους σε περίπτωση αποτυχίας υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος στον προκαθορισμένο χρόνο από το Νόμο (19.06.2013), προχωρήσαμε στην καταγραφή των κομβικών σημείων ελέγχου και παρακολούθησης των απαραιτήτων ενεργειών.

Διαπιστώσαμε την υπεραισιοδοξία των συναδέλφων από τον ΟΑΔΥΚ (όλα θα πάνε καλά), χωρίς όμως να έχομε συγκεκριμένη ενημέρωση, από τις εργασίες της συσταθείσης «άτυπης επιτροπής» για την ασφαλή προώθηση των απαραιτήτων ενεργειών (Ρέθυμνο 10.04.2013, γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Δυστυχώς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΝΑΚ, παρακολουθούν τα τεκταινόμενα με διαφορετικά συναισθήματα και η διαφορά έγκειται, στο ότι είμαστε απλήρωτοι 2 μήνες και Θεός είδε πότε θα ξεπεραστούν τα εμπόδια για την πληρωμή μας.

Ζητούμε,

Δυναμική παρέμβαση του Προέδρου του ΟΑΝΑΚ και Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γ. Δεικτάκη, ώστε να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για την δημιουργία του ΟΑΚ ΑΕ και να σταματήσει η ομηρία των υπαλλήλων του ΟΑΝΑΚ σχετικά με την πληρωμή τους."