Μικρότερης εντάσεως ήταν οι βροχοπτώσεις το φετινό Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο πέρσι. Ούτως ή άλλως τα μυνήματα για την επάρκεια σε νερό κατά τους θερινούς μήνες, δεν είεναι ενθαρρυντικά και συνίσταται σύνεση στην κατανάλωση.

Σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Απρίλιο του 2013 σε διάφορες περιοχές του νομού, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση για το μήνα Απρίλιο εμφανίζεται στους Αρμένους (3 mm) ενώ η υψηλότερη στο Δραπανιά (30 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης για το μήνα Απρίλιο, στις περισσότερες περιοχές του Νομού, ήταν μικρότερο από το περυσινό, σε ποσοστό μείωσης που κυμάνθηκε από 14% στο Δραπανιά έως 91% στους Αρμένους και το Βαρύπετρο.

Αύξηση της βροχόπτωσης παρατηρήθηκε στο Φραγκοκάστελλο και στην Παλαιόχωρα σε ποσοστά 71% και 7% αντίστοιχα, με το ύψος βροχής όμως να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (12 mm και 15 mm αντίστοιχα).

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ποσοστό %

2012

2013

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

42

14

-67

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

57

14

-75

ΑΡΜΕΝΟΙ

34

3

-91

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

55

5

-91

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

15

4

-73

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

7

12

+71

ΔΡΑΠΑΝΙΑΣ

35

30

-14

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

16

11

-31

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

14

15

+7