Την ανάκτηση ποσού 123,3 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα αποφάσισε τη Μ. Πέμπτη η Κομισιόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών για τις γεωργικές δαπάνες.

Συνολικά, η Κομισιόν πρόκειται να ανακτήσει 230 εκατ. ευρώ από 14 κράτη-μέλη στο πλαίσιο του ελέγχου των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τα ποσά αυτά θα επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.

Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και η Κομισιόν οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα για την Ελλάδα θα ανακτηθούν 83,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη σύννομης μείωσης της ελάχιστης απόδοσης για τις σταφίδες, ενώ 8,9 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν στις πριμοδοτήσεις ζώων λόγω αδυναμιών όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους και λόγω καθυστερήσεων στις επικαιροποιήσεις των στοιχείων της βάσης δεδομένων (αναγνώρισης και καταγραφής) βοοειδών.

Παράλληλα, θα υπάρξει διόρθωση 23,8 εκατ. ευρώ στις πριμοδοτήσεις ζώων λόγω αδυναμιών στα μητρώα κοπαδιού και στους επιτόπιους ελέγχους αιγοπροβάτων.

Επίσης, στην αγροτική ανάπτυξη προβλέπεται η ανάκτηση 6,1 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμιών στους επιτόπιους ελέγχους και 800.000 ευρώ ως επακόλουθο προηγούμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.


in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ