Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τηλεκατάρτιση στις βασικές δεξιότητες με επιλογή PowerPoint» από την Τρίτη 30/4/2013 έως 15/5/2013 στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες και αναφέρεται σε 30 ώρες εκπαίδευση με φυσική παρουσία και 70 ώρες τηλεκατάρτιση (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση).

Με την τηλεκατάρτιση δίδεται η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση στις ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο και Παρουσιάσεις.

Ειδικότερα η ενότητα «παρουσιάσεις» (PowerPoint), είναι μια εφαρμογή που αξιοποιείται ευρέως στις μέρες μας, από όλο και περισσότερους εργαζόμενους νέους και νέες και αποτελεί ένα πρόσθετο εφόδιο σε πλήθος επαγγελματικών τομέων. Επικεντρώνεται στη δυνατότητα βελτιστοποίησης προβολών, διαλέξεων, εισηγήσεων, που χρησιμοποιούνται στον τομέα προβολής και προώθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Oι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις - επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

Εκπαιδευτικό Επίδομα 2,00 € μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης και 3,00 € μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.