Σήμερα Μεγάλη Παρασκευή θα εκταμιευθούν τα 2,8 δισ. ευρώ της δόσης του Μαρτίου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
Η δόση αναμένεται να στηρίξει τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία τις τελευταίες ημέρες περιορίσθηκαν λόγω της πληρωμής μισθών και συντάξεων, αλλά και λόγω της εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου. Πίεση στα
ταμειακά διαθέσιμα προκαλεί και η μη μετάθεση της αποπληρωμής των ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης.  
 
Η ελληνική Κυβέρνηση αναζητεί λύση για την στήριξη των διαθεσίμων μετά τις 20 Μαΐου οπότε λήγει ομόλογο 5,6 δισ. ευρώ που βρίσκεται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Κανονικά το ομόλογο αυτό θα πληρωνόταν από την δόση των 6 δισ. ευρώ που αναμένει η Ελλάδα μετά την θετική αξιολόγηση της τρόικας για την πορεία του προγράμματος το πρώτο τρίμηνο 2013.
 
Ωστόσο, αν και το Eurogroup της 13ης Μάιου θα εγκρίνει εγκαίρως την εκταμίευση της δόσης των 4,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να εγκρίνει την εκταμίευση της δικής του συμμετοχής ύψους 1,8 δισ. ευρώ στις 31 Μάιου 2013. Έτσι, θα πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος κάλυψης των 1,4 δισ. ευρώ που υπολείπονται για την αποπληρωμή του ομολόγου της ΕΚΤ στις 20 Μαΐου.
 
Το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 13 Μαΐου από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα. Πιο πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο η Ελλάδα να λάβει την έγκριση του Eurogroup για να καλύψει με εκδόσεις εντόκων γραμματίων το ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.
 
Πρέπει να σημειωθεί πως ο κ. Στουρνάρας διέψευσε προ ημερών δημοσιεύματα τα οποία άφηναν ανοικτό το νδεχόμενο να υποβάλει η Κυβέρνηση αίτημα στο Eurogroup για να λάβει την δόση του δεύτερου τριμήνου 2013 ύψους 3,2 δισ. ευρώ υπό την μορφή δάνειου – γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί αξιολόγησης από την τρόικα.

news.gr