Συνολικά 1.695.695 ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω εννέα διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβλήθηκαν, κατά τους δύο πρώτους μήνες που λειτουργεί η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 549.301 εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, 957.115 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, 44.741 για ενδοκοινοτικές παραδόσεις και 103.639 για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 18.516 προσωρινές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, 85 δηλώσεις Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 11.877 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1), 4.567 αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων και 5.854 για μηχανογραφικά στοιχεία οικονομικών στοιχείων (Ε3).

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα
είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες:

· Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων. Μέσα στο 2011 τίθενται σε λειτουργία δέκα νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.
· Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
· Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
· Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειονότητα των δηλώσεων.
· Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο, ηλεκτρονικές πληρωμές, μεταβολή στοιχείων μητρώου και πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη ΔΟΥ.

in.gr