Κάλεσμα προς τους δημότες που έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς άρδευσης να τους τακτοποιήσουν το συντομότερο δυνατό, απευθύνει ο δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εξοφληθούν άμεσα οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να εισρεύσουν χρήματα στα δημοτικά ταμεία, τα οποία ουσιαστικά θα επιτρέψουν την κάλυψη μέρους των καθημερινών αναγκών λειτουργίας του δήμου Γόρτυνας.

Διαφορετικά όπως επισήμανε, οι υπηρεσίες του δήμου θα προχωρήσουν στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται (διακοπή παροχής άρδευσης), αφού η νέα νομοθεσία θέτει πλέον τους αιρετούς των ΟΤΑ προ διοικητικών και ποινικών ευθυνών.

"Κατανοούμε πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όμως αν δεν εξοφληθούν οι οφειλές της άρδευσης, αφενός πολύ σύντομα δεν θα μπορεί ο δήμος να επισκευάζει δίκτυα και γεωτρήσεις αλλά και να εξοφλεί τα τιμολόγια της ΔΕΗ και αφετέρου δεν θα εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων ή καθαρισμοί δρόμων, καθώς δεν έχουμε χρήματα ούτε για καύσιμα.

Παράλληλα σαν δήμος Γόρτυνας θα υποχρεωθούμε να σφραγίσουμε τα ρολόγια άρδευσης των ασυνεπών καλλιεργητών αφού αν δεν το πράξουμε θα αντιμετωπίσουμε, βάση της νέας νομοθεσίας, πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. Ένας ακόμη σημαντικός λόγου για τον οποίο πρέπει οι οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους είναι το γεγονός πως πλέον δημιουργούνται καλλιεργητές δυο ταχυτήτων.

Αυτοί δηλαδή που είναι συνεπείς και πληρώνουν κανονικά και αυτοί που ποτίζουν χωρίς να καταβάλουν το ανάλογο τίμημα, έστω κι αν έχουν οικονομικά οφέλη από τις αρδευόμενες εκτάσεις τους.

Αυτό δεν είναι σωστό κι εμείς σαν δημοτική αρχή δεν θα επιτρέψουμε να υφίσταται αυτή η αδικία." ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σχοιναράκης.