Θραύση κάνει, από τις πρώτες ώρες της σύστασής του, ο πρώτος διαδικτυακός οίκος αξιολόγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων της χώρας που φέρει το όνομά «Bastard and Poor's» σε παράφραση του «Standard and Poor's».

Μια ομάδα εργαζομένων προσπαθεί να «εκθέσει» δημοσίως, μέσω διαδικτύου, τις επιχειρήσεις που δεν σέβονται τα δικαιώματα των υπαλλήλων τους.

 Εντυπωσιακές, οι πρώτες μαρτυρίες: Εργαζόμενοι σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ δέχονται ύβρεις από τους ανώτερούς τους και δεν είναι σε θέση, πλέον, να αντέξουν το στρες.

Μάνατζερ μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο του επίπλου διαμαρτύρονται, επειδή εργάζονται επτά ημέρες την εβδομάδα, για έξι μήνες και πλέον.

Στο «Bastard and Poor's» προσφεύγουν και υπάλληλοι εταιρειών ιδιωτικής φύλαξης, οι οποίοι έχουν κουραστεί να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους για χίλια ευρώ, χωρίς κανέναν περιορισμό ωραρίου.

O διαδικτυακός τόπος ζητεί από τους χρήστες να βαθμολογούν τους εργοδότες τους, όπως κάνουν, ακριβώς, οι οίκοι αξιολόγησης με τις διάφορες χώρες.

Όπως υπογραμμίζουν οι σχολιαστές, εκτός από τις επιχειρήσεις, σε δύσκολη θέση έρχονται και τα συνδικάτα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εργασιακούς τομείς με εποχική απασχόληση, χαλαρές συνεργασίες, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ.

Κατηγορίες, δηλαδή, οι οποίες, συχνά, δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραδοσιακά πεδία δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πηγή:DW