Οκτώ "αγκάθια" στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση εξαγωγών, διαπιστώνει στην Ελλάδα, μελέτη του ολλανδικού υπουργείο Οικονομικών. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του έργου της Task Force Greece.

Όπως αναφέρει η "Καθημερινή της Κυριακής", η μελέτη έγινε μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης και τα συμπεράσματά της, αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλά προς επίλυση προβλήματα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εδώ και μήνες στα χέρια της τις προτάσεις των Ολλανδών, οι οποίοι διαπίστωσαν 8 εμπόδια για την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση των εξαγωγών.

Σύμφωνα με την "Καθημερινή" τα βασικά προβλήματα είναι:

1) Τα μεγάλα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια για τις εξαγωγές.

2) Η απουσία έμπρακτης υποστήριξης για εξωστρεφείς στρατηγικές πωλήσεων.

3) Η στενή εξαγωγική βάση, που δεν επιτρέπει στις ελληνικές επιχειρήσεις να καρπωθούν τα οφέλη των ξένων αγορών.

4) Η τρέχουσα προώθηση του εμπορίου και τις προωθητικές ενέργειες που δεν στοχεύουν σε αγορές με μεγάλες δυνατότητες ενώ σημαντικά θέματα στρατηγικής δεν αντιμετωπίζονται.

5) Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων

6) Η απουσία προσπαθειών προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις σε καινοτόμες αναπτυξιακές πολιτικές.

7) Η απουσία ενιαίου εθνικού εμπορικού χαρακτήρα (branding), καθώς και μιας συνεπούς εθνικής προσέγγισης.

8) Η απουσία της απαραίτητης οικονομικής διπλωματίας.

Οι Ολλανδοί, σημειώνουν ακόμη ότι απουσιάζουν "καθαροί κανόνες" και λείπει το όραμα και η στρατηγική για τις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της χώρας. Τέλος, η έκθεση διαπιστώνει παντελή έλλειψη προτεραιοτήτων σχετικά με την επιλογή χωρών για εξαγωγές.