Κλειστά θα παραμείνουν και στην Κρήτη τα εμπορικά καταστήματα αλλά και οι τράπεζες.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα είναι κλειστά λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς σήμερα. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν σήμερα κανονικά.