Πακέτο 8.503 προσλήψεων συμβασιούχων έρχεται για τους δήμους ύστερα από σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, βάσει και των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό και με σύμβαση έργου.

Ειδικότερα, στις 4.090 κλείδωσε ο αριθμός των νέων προσλήψεων συμβασιούχων διάφορων ειδικοτήτων σε δήμους και περιφέρειες για το 2013.

Την ίδια στιγμή, το δρόμο της έγκρισης πήραν κι άλλες 4.413 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες αποκλειστικά των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

πηγή Τα Νέα