Νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τα πρώτα τέσσερα από τα 36 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Παιδείας που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά», για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Τα τέσσερα διατάγματα, τα οποία επεξεργάστηκε το Ε΄Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αφορούν:

Την ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
την ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
την ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
την ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας για ακόμη μια φορά, ότι τα σχέδια διαταγμάτων τα οποία αφορούν την οργάνωση της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο γενικά των σπουδών πρέπει να αποστέλλονται στο ΣτΕ εγκαίρως, «ώστε αφενός να μην αιφνιδιάζεται η εκπαιδευτική κοινότητα και αφετέρου να παρέχεται η δυνατότητα λυσιτελούς επεξεργασίας» από το ΣτΕ, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Από τα 36 συνολικά διατάγματα που αφορούν στο σχέδιο «Αθηνά » τα 23 αφορούν ΑΕΙ και τα 13 ΤΕΙ. Όλα στάλθηκαν στο ΣτΕ στις 23 Απριλίου 2013, δηλαδή «λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014».

in.gr