Το σύνολο των εκπιπτόμενων δαπανών που αναγνωρίζονται σήμερα στις επιχειρήσεις αναμένεται να αντικατασταθεί από την αναγνώριση εκπτώσεων από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί την παρούσα περίοδο στον επαναπροσδιορισμό του συνόλου των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων προκειμένου να διατηρηθούν μόνον οι ελαφρύνσεις που συνδέονται με την παραγωγική δραστηριότητά τους.

Επιδίωξη είναι ο νέος Κώδικας Φορολογίας που θα κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούνιο να καθιστά τους ελέγχους αποτελεσματικούς και πιο απλούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο η χορήγηση απαλλαγών δημιουργεί τρία βασικά προβλήματα:

- Περιπλέκει την όλη διαχείριση του φόρου και αυξάνει δραστικά το δημοσιονομικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

- Χειροτερεύει την κατανομή των φορολογικών βαρών, διότι συνήθως ευνοεί περισσότερο τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις σε σχέση με τις κατώτερες, στις οποίες πολλές φορές δεν εξασφαλίζει κανένα όφελος.

- Περιβάλλεται από αδιαφάνεια, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει το κοινωνικό σύνολο ποιος ωφελείται ούτε ποιο είναι το μέγεθος της ωφέλειας που αποκομίζει κάθε φορολογούμενος, καθώς επίσης και ποιο είναι το συνολικό κόστος από τη χορήγηση μιας απαλλαγής.in.gr