Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Συνοπτικά σύμφωνα με αυτά ο όμιλος ΟΤΕ εμφανίζει:

• Καθαρά κέρδη €167,5 εκατ., αυξημένα κατά 5% εξαιρουμένων των κεφαλαιακών κερδών
• Προσαρμοσμένες Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές στα €261 εκατ., αυξημένες κατά 7%
- Περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού σε 1,7 φορές το ΕΒΙTDA του τελευταίου δωδεκαμήνου
• Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σταθερό στο 35,4%
• Συνολικά λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων και προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης), μειωμένα κατά 10,6%, χάρη στη μείωση κόστους μισθοδοσίας στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατά 21%
• Αρνητική επίδραση στα έσοδα από τις μεγάλες μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και τις επιθετικές κινήσεις του ανταγωνισμού στην Ελλάδα
- Αντοχή στην απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - περιορισμένη μείωση γραμμών και δυνατές επιδόσεις σε τηλεόραση και ευρυζωνικότητα

 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Καταφέραμε να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας χάρη στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια και κυρίως στη μείωση προσωπικού στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας μέσω των αποτελεσματικών προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης.

Όπως περιμέναμε, τα έσοδά μας για το τρίμηνο αντανακλούν τη μείωση των τελών τερματισμού στην κινητή τηλεφωνία, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και τον έντονο ανταγωνισμό. Αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα όλους αυτούς τους δυσμενείς παράγοντες και υπερασπιστήκαμε τη θέση μας στην αγορά, εστιάζοντας στους τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε. Τα καινοτόμα προϊόντα και οι επιτυχημένες εμπορικές μας κινήσεις μας βοήθησαν να συγκρατήσουμε την απώλεια των εσόδων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μάλιστα, οι επιδόσεις μας συνεχίζουν να υπερισχύουν του ανταγωνισμού, ενώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη μεταστροφή στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, που γίνεται όλο και πιο εμφανής κάθε τρίμηνο».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ενίσχυση των ταμειακών ροών οδήγησε στην περαιτέρω μείωση του δανεισμού. Η συμφωνία για την πώληση της Globul, που ανακοινώσαμε στο τέλος Απριλίου, βελτιώνει την αξία του ΟΤΕ προς όφελος των μετόχων, εξασφαλίζει τη μείωση του δανεισμού του Ομίλου και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της  συναλλαγής και από τις αρχές του 2011, θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε  τον καθαρό δανεισμό μας περισσότερο από το μισό, ή κατά 2,3 δισ. ευρώ.  Στα προσεχή τρίμηνα, δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε ωστόσο να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά, να βελτιώσουμε την χρηματοοικονομική μας δομή και να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας».


Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ σε μορφή pdf