Στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, διενεργήθηκε δημοπρασία ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ κατά την οποία έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους τού δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,20% έναντι 4,25% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 9 Απριλίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,705 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,71 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Μαΐου 2013, στις 12 μμ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.


news247.gr