Θέσεις πεντάμηνης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και απασχόλησης «ανοίγουν» στις αρχές Ιουνίου -με την έναρξη της τουριστικής περιόδου- για 10.000 άνεργους νέους και νέες στον κλάδο του τουρισμού, στις αεροπορικές εταιρείες, στα ταξιδιωτικά πρακτορεία και στα ξενοδοχεία.

Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στην ειδική δράση υποβοήθησης 45.000 νέων, ηλικίας έως 29 ετών, ανέργων να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και να απασχοληθούν, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης για ακόμη ένα χρόνο, εφόσον οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να τους προσλάβουν (με επιδότηση είτε των εισφορών είτε του ημερομισθίου) διατηρώντας, καθ' όλη την περίοδο της επιχορήγησης, το συνολικό αριθμό των εργαζομένων (επιδοτούμενων και μη).

Φορείς υλοποίησης του στοχευμένου -στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων- προγράμματος θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων «συνδέοντας» τους άνεργους με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα καταλύματα, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, πλοιοκτήτες ελληνικών σκαφών, εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων κ.ά. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με το σύστημα voucher (κουπόνια τα οποία ενσωματώνουν τη δαπάνη της κατάρτισης και της αμοιβής των ασκουμένων) και οι αιτήσεις θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν ηλεκτρονικά με βάση ειδική μοριοδότηση (θα λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο η διάρκεια της ανεργίας, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας και η ύπαρξη πτυχίου ή πιστοποιημένης ειδικότητας του κλάδου).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/95) που είναι είτε απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ είτε «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι). Κάθε νέος θα εισπράττει, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε τραπεζικό λογαριασμό, «καθαρά» 400 ευρώ για τις 80 ώρες της θεωρίας και ως «αμοιβή» - επίδομα πρακτικής άσκησης μετά το πεντάμηνο, 2.000 ευρώ αν είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2.300 ευρώ αν είναι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ. Κάθε επιχείρηση, μετά τη λήξη της άσκησης, θα παρέχει στο καταρτιζόμενο βεβαίωση πρακτικής άσκησης - συστατική επιστολή.


Εξαγωγές

Το ειδικό πρόγραμμα των 10.000 θέσεων στον κλάδο του τουρισμού ανακοινώνει μέσα στην εβδομάδα η ηγεσία του υπουργείου ολοκληρώνοντας την ειδική δράση για τους νέους που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και, ήδη, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση για τις υπόλοιπες 35.000 θέσεις (οι αιτήσεις ανέργων και επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα λήγουν στις 20 Μαΐου). Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χρ. Σακελλαρίδη κάλεσε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των 35.000 θέσεων που καλύπτουν συνολικά 32 ειδικότητες: αγροτικά επαγγέλματα, αποθηκάριοι - υπάλληλοι αποθηκών, γραμματειακή υποστήριξη, γραφίστες, διαιτολογία - διατροφολογία, διαχείριση και οργάνωση εμπορικών επιχειρήσεων, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, εμπόριο: εισαγωγές/εξαγωγές, ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό - κατασκευαστικό κλάδο), εξυπηρέτηση πελατών, εργατοτεχνίτες, εστίαση ( σερβιτόροι - λαντζιέρηδες - μάγειροι), λογιστική, ναυτιλία, οδηγοί, οικονομικά, πολιτισμός, προσωπική φρο ντίδα (αισθητικοί, κομμωτές), πωλήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συντήρηση -καθαρισμός κτιρίων, ταξιδιωτικοί πράκτορες, τηλεφωνικό κέντρο, τουρισμός, τουριστικά επαγγέλματα, υγιεινή, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, υπάλληλος γραφείου, υπηρεσίες ασφάλειας (security), υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και χειρωνακτικά επαγγέλματα.

tourismtoday.gr/Γιώργος Γάτος