Αύξηση 9,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο 2010 σε ετήσια βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2008 - Νοεμβρίου 2009, παρουσίασε αύξηση κατά 5,5%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,5% οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών (+9,7%), στην οποία συνέβαλε η ενίσχυση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 42,8%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 42,8% το μήνα Νοέμβριο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2009, προήλθε κυρίως από την ενίσχυση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 43,6%.

Αύξηση κατά 6,5% κατέγραψε και ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο, ενώ ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2009 - Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 3,9%.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία κατά 6,5% το μήνα Νοέμβριο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2009, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Δείκτη Νέων Παραγγελιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 26,6%.